Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

Festung Lista var en samlebetegnelse på de anlegg som ble bygget opp i forbindelse med andre verdenskrig, i området som strekker seg fra Hausvik fort i Lyngdal kommune i øst, via Lista, til Hågåsen på Hidra i Flekkefjord kommune.

 

Vi har her lagt vekt på følgende områder; Hausvik fort, Marka, Tjørveneset, Nordberg fort, Varnes fort, Hågåsen på Hidra, og Festung Lista's museum som holder til i Hangar 45 på tidligere Lista Flystasjon.

 

Vi vil selvsagt også anbefale boken "Festung Lista" av Erik Ettrup, Erik Ritterbach, og Daniel Schellenberger. Denne dekker hele området, og går mer i dybden enn vi gjør. Denne kan kjøpes hos de lokale bokhandlerne, eller på Nordberg fort.

 

Ute i de forskjellige områdene som hører inn under Festung Lista, planlegges det å sette opp skilt med info om det aktuelle området.

Tilsvarende skilt vil finnes ved mange av de forskjellige utstillingsobjektene, i hangar 45.

 

Festung Lista's museum i hangar 45 holder åpent hver søndag i juli, kl 12-15.

Det er også mulig for grupper (lag/foreninger/familier/bedrifter) å avtale egne åpningstider. Det vil da være mulig å avtale for eksempel at en av de store lyskasterene tennes. I tillegg får en da en guidet tur i hangaren, slik at en kan få med seg mer informasjon en ved å kikke alene. Ta kontakt for pris på dette.

Museum Festung Lista er et museum som driftes av Lister Forsvarshistoriske Forening (LFF).

LFF ble stiftet i 2006, og har på få år bygget opp en anselig samling av kjøretøy, våpen, lyskastere, og annet utstyr, samt en stor flyradar. I tillegg har LFF et stort kontaktnett i denne bransjen, blant annet hos flere museer i inn- og utland, hos andre tilsvarende foreninger, og hos flere samlere.

Foreningen består av kvinner og menn i aldersgruppen 15-85 år. Medlemmene har vidt forskjellig yrkesbakgrunn, og kan derfor løse mange ulike oppgaver.

post@festunglista.com